Biryani Blues Jaipur

No 2 & 3, 3rd Floor, World Trade Park, D-Block, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017